Ny kommune - nytt kommuneparti

Partifeller! Som dere sikkert har registrert, skal Oppegård kommune og Ski kommune slå seg sammen fra 01.01.2020. Kommunens navn vil være Nordre Follo kommune.

original_1478639015_112847

Kommunevalget september 2019 vil vise hvordan kommunestyret og det politiske flertallet i Nordre Follo kommune vil bli.

Oppegård Arbeiderparti og Ski Arbeiderparti vil derfor slå seg sammen til Nordre Follo Arbeiderparti.

Målet er å ha et oppegående kommuneparti i forkant av kommunevalget i 2019. Vår intensjon er å ha etablert det nye kommunepartiet februar 2018.

I forbindelse med etableringen av kommunepartiet, nedlegges Oppegård Arbeiderparti og Ski Arbeiderparti.

Dine medlemsrettigheter vil bli ivaretatt av det nye kommunepartiet, når det blir etablert. Selve flyttinga av medlemskapet vil bli håndtert av styret i kommunepartiet.

Vi er fortsatt i planlegginga av prosessen med å danne nytt kommuneparti. Styrene har nå satt sammen en felles komite som skal jobbe med å bygge det ny kommunepartiet, fra Oppegård deltar Arild Burud (leder), Unn Kjærnsmo (nestleder), Trond Gram (styremedlem), Odd Harald Røst og Anne-Beth Skrede.

Styret vil gi fortløpende info gjennom vårt medlemsblad Signal og på et kommende medlemsmøte.

Vi tar sikte på et fellesmøte for medlemmene i hhv. Oppegård Ap og Ski Ap tidlig kommende høst.

Har du spørsmål vedrørende dette, kan det stilles på medlemsmøte og/eller direkte til styret.

Hilsen styret