Politikken

original_1478644496_2937722

Oppegård – kommunen for alle

Valgprogrammet vårt handler om at:

  • Oppegård skal være en god kommune å bo i for alle
  • Oppegård Arbeiderparti vil bidra til å skape en kommune der hver enkelt har muligheter til utvikle sine evner og eget liv.
  • Oppegård skal være en kommune der innbyggerne tar vare på hverandre.
  • Oppegård Arbeiderparti vil ha en sterk offentlig sektor.
  • Vi synes det er riktig å styrke velferden, og vi er villige til å prioritere miljøet, folkehelse, omsorg, skole, barnehage og kultur.
  • Alle skal ha adgang til en god, hensiktsmessig og trygg bolig i et trygt miljø i Oppegård.

Les mer i selve programmet (vedlagte fil).

Vedlegg 1