Temamøter 30. og 31. mai i Ski

Velkommen til to inspirerende møter i Ski : 30. mai: Akershus Arbeiderparti inviterer til valgkampskolering for alle medlemmer i Follo. 31. mai: LO i Follo inviterer til temakveld: Hvem skal bygge landet – og hvem skal drive det?

Invitasjon til valgkampskolering 

Norge trenger en ny regjering og til høsten skal det skje! 

Målet vårt er å få inn syv representanter fra Akershus Arbeiderparti på Stortinget, og for å få til det trenger vi deg. Akershus Arbeiderparti inviterer til valgkampskolering for alle medlemmer i Follo 30. mai kl 18:00 på Ski rådhus. Det vil bli innledning og praktisk trening i å møte velgere, og vår stortingskandidat Nina Sandberg vil innlede om våre hovedsaker i valgkampen. 

Påmelding til iselin.rud-goksoyr@arbeiderpartiet.no 

Enkel servering.

LO i Follo inviterer til temakveld:

Hvem skal bygge landet – og hvem skal drive det?

TID: Onsdag 31. mai kl. 18.00 

STED: Ski Rådhusteater, Foajeen

Stortingsvalget 2017 blir et svært viktig verdivalg. Skal vi bygge landet i fellesskap, eller skal vi selge ut våre verdier og anbudsutsette driften?

Vel møtt!

Hvem skal bygge landet