Leder

Ole Trygve Stigen

Ole Trygve Stigen

Ole Trygve Stigen er 47 år og bor på Solbråtan. Har er utdannet sosiolog og arbeider til daglig som fagdirektør ved Folkehelseinstituttet. Har er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, folkehelsepolitikk og utvikling av nye Nordre Follo kommune.